• Bloesem remedies:

In mijn praktijk werk ik met de volgende bloesem remedies:

 • de Bach bloesem remedies ontwikkeld door dr. Bach in Engeland
 • de Hollandse Bloesem remedies ontwikkeld door Carla Baas.

De bloesem remedies ondersteunen het proces wat in gang is gezet na het oplossen van energetische blokkades. Zij zorgen ervoor dat de energie blijft stromen en niet meer stagneert op dat punt. Ieder mens, dier en plant heeft een energieveld. In dit energieveld stroomt de energie van knooppunt naar knooppunt. Indien er geen problemen zijn, dan stroomt de energie ongestoord. Emotionele problemen kunnen de energiestroom verstoren. Dit uit zich in symptomen, dit kan van alles zijn hoofdpijn, buikpijn enz, er treedt een blokkade in de energiestroom op.

De bloesem remedies hebben een corrigerende werking op het energieveld van de mens. Een goed gekozen bloesem remedie maakt een corrigerende energie in het lichaam vrij, die de energie weer laat stromen zoals het hoort te stromen. Hierdoor verdwijnen de hieraan gerelateerde symptomen ook. Voor alle verschillende emotionele conflicten van de mens is een aparte bloesem remedie beschikbaar. De bloesem remedies kunnen ook met elkaar gemixt worden zodat er een breder spectrum behandeld kan worden

Dr. Edward Bach uit Engeland (1886-1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeimage%20bachbloesemken naar een eenvoudige geneesmethode, zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar. Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesem remedies opgeleverd. Een bloesem remedie is een volgens een speciaal procedure verkregen vloeistof (bronwater) waarin de kracht van een bepaalde bloesem is opgenomen.
Dr. Bach onderkende 38 verschillende negatieve gemoedstoestanden. Ieder probleem dat een mens heeft is gerelateerd aan een of meerdere van deze 38 gemoedstoestanden. Door toediening van de bloesems behorende bij die negatieve gemoedstoestanden worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen in deze groep van 38 voor de 7 verschillende fundamentele conflicten in de mens. Deze hoofdgroepen zijn:

 • Angst;
 • Onzekerheid;
 • Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden;
 • Eenzaamheid;
 • Overgevoeligheid voor invloeden en ideeen;
 • Moedeloosheid of wanhoop;
 • Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

De bloesems worden door het Bach Centre op Mount Vernon 240 maal verdund en in organische Brandy geconserveerd. Zo zijn er 38 verschillende ‘stock’-flesjes voor de 38 verschillende remedies. Deze remedies worden door een Bach Bloesemremedietherepeut opnieuw 240 maal verdund, door een aantal druppels per in te zetten remedie in een 30ml druppelflesje te doen, die verder wordt afgevuld met bronwater. Dit wordt dan een ‘gebruikersflesje’ genoemd.  Je gebruikt dan 4x per dag een aantal druppels.

Bij iedere bloem is er een beschrijving voor welke gemoedstoestand de remedie dient.

 

 

YHBRlogoschaduw2klaprooslongkruidvergeetmenietjeklaproosklaproos

YANA Hollandse Bloesem Remedies zijn ontwikkeld door Carla Baas-Stahlie.

Zij zijn ontwikkeld vanuit de visie dat, hoewel veel remedies uit het buitenland komen, er ook heel veel mooie en krachtige bloemen in onze directe omgeving groeien en bloeien.

Speciaal voor kinderen ontwikkelde Carla Baas de Yana kinderremedies. Als leerkracht ontdekte zij dat er bij kinderen 12 thema’s zijn waar zij last van kunnen hebben. Door de remedies in te zetten verminderen de klachten en veranderd het gedrag van de kinderen.

De thema’s zijn:

 • Concentratie
 • Erbij horen
 • Faalangst
 • Gepest worden
 • Gevoelig
 • Goede nacht
 • Ontspannen
 • Pesten
 • Scheiding
 • Schoolvrees
 • Uiten
 • Verhuizing

Ieder thema  wordt beschreven en staat voor een bepaalde gemoedstoestand van een kind.  In myanan kinderremediesijn praktijk laat ik de kinderen zelf de remedies pakken die ze denken nodig te hebben, zonder dat ze de thema’s weten. Ze pakken er altijd de goede uit.

Naast de kinderremedies gebruik ik ook de chakraremedies van Yana.

Voor meer informatie over Yana klikt u hier.